Gizlilik ve Şartlar

Telefon numarası: +90 232 388 0032
e-mail adresi: [email protected]

Bu Internet sitesini kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanım şartlarını okuyunuz. Sitenin kullanımı bu şartların kabulünü gerektirir.

1. Fikir ve Mülkiyet Hakları

NESA Coiffeur web sitesi Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili mevuzat ile korunur. Site ve onu oluşturan elemanların her birini (markalar logolar, fotoğraflar, resimler, çizimler, metinler, video klipler…)kullanma hakkı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yalnızca NESA Coiffeur’e aittir. Websitesinde yayınlanan bilgilerin tümü yalnızca bilgi edinme amaçlı özel ve kişisel kullanım içindir. Websitesinin tamamının yada onu oluşturan parçalarının herhangi birinin kısmi ya da tamamiyle başka amaçlar (özellikle ticari) için kopyalanması, gerekçesi ne olursa olsun kesinlikle yasaktır.

Websitesine yönelen linklerin uygulanması yalnızca NESA Coiffeur’in önceden ve yazılı onayıyla mümkündür. Siteden yönlendirilen başka sayfalardaki sitelerin içeriği, yayınlanması veya bu sitelerdeki ürün ve servislere dair sorumluluk NESA Coiffeur’ e ait değildir.

İzinlerle ilgili tüm sorular [email protected] adresine yönlendirilmelidir. Her türlü izinsiz kullanım karşılığında cezai şart uygulama hakkı doğar.

2. Kişisel Bilgiler

NESA Coiffeur kullanıcının kişisel bilgilerini isteyebilir. Kullanıcı ve/veya müşterilerin kişisel bilgilerinin istenilmesi durumunda, NESA Coiffeur tarafından işbu kişisel bilgiler, belli promosyonları, ödülleri duyurmak ve size ulaştırmak amacıyla kullanılacaktır. Kullanıcı ve/veya müşteri verdiği kişisel bilgileri her zaman düzeltmeyi ve/veya silmeyi talep etme hakkına sahiptir. Bu bilgiler bu sitede görülecek ilgili formun kullanıcı ve/veya müşteriler tarafından doldurulması ile toplanır. Kullanıcı ve /veya Müşteri aşağıdaki bölümü işaretleyerek kişisel bilgilerini NESA Coiffeur’a vermeyi ve kişisel bilgilerinin NESA Coiffeur tarafından kullanılmasını kabul eder.

3. Sitenin Kullanimi

a. Site içeriğinin kullanımı:
Site içeriğini belirlemek ve kullanıcılara doğru bilgi iletmek NESA Coiffeur’in sorumluluğundadır. En azından, kullanıcı bilir ki; Internet ortamında bilgi ve veri akışını sağlamak uygun güvenlik önlemleriyle mümkündür. Dolayısıyla, NESA Coiffeur web sitesindeki verilerin doğruluğunu garanti eder. Tüm hata ve sizce unutulmuş noktaları lütfen [email protected] adresine iletin. Websitesinin işburada belirtilen kullanım amacı dışında her türlü şekilde kullanılması ve işburada belirtilen koşulların ihlali veya kişisel bilgilerin kanuna aykırı şekilde elde edilmesi ve/veya kullanılması durumunda Türk Ceza Kanunu ve Türk Medeni Kanunu ve diğer yürürlükte bulunan ilgili mevzuata ilişkin hükümler uygulama alanı bulacaktır.

b. Siteye erişim:
Siteyi herhangi bir yaptırıma gerek duymadan sürekli erişilebilir kılmak NESA Coiffeur’in yükümlülüğüdür. Her türlü bakım, yenileme ya da herhangi teknik bir sebep nedeniyle siteye geçici olarak erişimin engellenmiş olması normaldir. NESA Coiffeur bu kesintiler ve kullanıcı açısından sonuçları ile sorumlu tutulamaz.

c. Site içerisindeki linkler:
Site içerisindeki linkler kullanıcıyı iş ortağımız sitelere yönlendirebilir. NESA Coiffeur’den kendi sitesine bağlı tüm bu siteleri, içeriklerini ve bu sitelerde yer alan bilgileri kontrol etmesi beklenemez. Dolayısıyla içerikleri ve kullanıcı için doğuracağı sonuçlarla ilgili her türlü sorumluluğa itiraz eder. Bu sitelere erişim tamamiyle kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

d. E-KARTLARIN kullanimi
E-kartlar kullanırken, kabul ediyorum seçeneğini seçmeniz ile birlikte NESA Coiffeur web sitesine ait tüm koşul ve şartları bildiğinizi ve kabul ettiğiniz varsayılır. Bu başlıkla, tekrar hatırlatmak isteriz ki; tüm E-kartlar ve içerikleri Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili yürülükte bulunan mevzuat ile korunur. Bu kartlar ticari amaçla kullanılamaz ve bu e-kartların kullanımında sınırlı haklarınız olduğunuzu peşinen kabul etmektesiniz. Aynı zamanda, kulanıcı ve/veya müşteri bu e-kartları kopyalamamayı, çoğaltmamayı, değiştirmemeyi ve e-kartları ve içeriklerini uyarlamamayı peşinen kabul etmektedir.

4. Uyarının değiştirilmesi
NESA Coiffeur değişen yasalar ve kurallara bağlı kalmak ve Sitenin kullanıcı tarafından kullanımını daha da iyileştirmek için uyarıları ve kullanım koşullarını gerektiği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Sitenin kullanımı hakkında yapılan tüm değişiklikler var olan kullanım koşullarına entegre edilecektir.